HP-ScanJet-Pro-3000-s3

HP ScanJet Pro 3000 s3 สแกนเนอร์ขนาดเล็ก ใช้งานสะดวก

          HP ScanJet Pro 3000 s3 เป็นเครื่องสแกนความเร็วสูงในรูปแบบ Sheet-feed ซึ่งจะเป็นการฟีดกระดาษผ่านหัวอ่านที่อยู่ภายใน ซึ่งต่างจากสแกนเนอร์แบบทั่วไปที่เราเคยเห็นกัน ที่เราต้องเปิดฝา วางกระดาษ แล้วให้หัวสแกนเคลื่อนผ่านกระดาษไปมา เครื่องสแกนเนอร์จาก HP รุ่นนี้ มีความเร็วในการทำงานสูงและให้ความละเอียดได้มากขึ้น สามารถวางกระดาษสำหรับสแกนต่อเนื่องได้อย่างรวดเร็ว แม้จะมีการออกแบบที่เรียบง่าย แต่ก็ให้ประสิทธิภาพสำหรับงานสแกนหนักๆ ได้ไม่ยาก ผู้ใช้ยังสามารถเลือกควบคุมการทำงานได้บนแผงควบคุมด้านบน ถาดรองรับกระดาษได้มากถึง 50 แผ่น ให้ความเร็วได้สูงสุดที่ 35 แผ่นต่อนาที และรองรับการสแกนแบบสองหน้าพร้อมกันอีกด้วย

HP-ScanJet-Pro-3000-s3.6

          ส่วนตัวอักษรหรือกราฟิกที่ปรากฏบนหน้ากระดาษ จะกลายมาเป็นไฟล์ดิจิทัลเก็บไว้ จึงตอบโจทย์การใช้งานได้ทั้งเอกสารทั่วไป เช่น ใบเสร็จ นามบัตร โบรชัวร์หรือบรรดาแผ่นพับ เช็คเงินสด และใบงาน เช่นแฟกซ์สำหรับเป็นหลักฐานที่กลายเป็นไฟล์และนำมาใช้งานได้ง่ายขึ้น ซึ่งครอบคลุมการใช้งานในด้านต่าง ๆ ของสำนักงานได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถนำไปใช้นอกสถานที่ได้อีกด้วย เพราะมีขนาดที่เล็กกะทัดรัด เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ต USB และมีซอฟต์แวร์จาก HP ช่วยในการจัดการทั้งในเรื่องของการปรับค่าการสแกน และการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

HP-ScanJet-Pro-3000-s3.2
HP-ScanJet-Pro-3000-s3.3
HP-ScanJet-Pro-3000-s3.4
HP-ScanJet-Pro-3000-s3.5

จุดเด่น

  • รองรับการสแกนเอกสารแบบแผ่นได้อย่างรวดเร็ว
  • สนับสนุนการสแกนเอกสารได้หลายรูปแบบ
  • รองรับโมดูล USB WiFi สำหรับการเชื่อมต่อไร้สาย

ข้อสังเกต

  • รองรับการสแกนเอกสารแบบแผ่นเท่านั้น